Wie zijn we

Het gebouw
Het gebouw

Het gebouw

Onze school is gehuisvest in een prachtig deels nieuw, deels gerenoveerd gebouw met 12 groepslokalen, een speelzaal voor de 2 tot 6-jarigen en een gymzaal. In het ‘hart’ van de school is de bibliotheek gehuisvest, omdat het (leren) lezen op onze school centraal staat. De inrichting van de gangen en de centrale ruimte biedt kinderen de mogelijkheid om zowel individueel als in samenwerking met anderen te spelen en/of aan leertaken te werken.

Om de doorgaande groei- en ontwikkellijnen van de 2 tot 4-jarigen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen biedt kinderopvangorganisatie Leef Kind in twee lokalen een peuterarrangement aan.

Lambertus heeft een speelplaats voor de 2 tot 6 jarigen en een speelplaats voor de groepen 4 t/m 8. Deze zijn zoveel mogelijk met natuurlijke materialen ingericht.

De vreedzame school
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de kinderen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Daarom werken wij volgens de uitgangspunten van De Vreedzame School.

De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratische burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. De ouders worden ook bij deze werkwijze betrokken.

Gezonde school
Uit onderzoek blijkt dat op jonge leeftijd een belangrijke basis voor de toekomstige (on)gezondheid wordt gelegd, dat sport en bewegen pro-sociaal gedrag bevordert en een positief effect op het leren van kinderen heeft. Wij vinden het daarom onze taak om in samenwerking met de ouders, GGD en gemeente een zoveel mogelijk gezonde leefstijl van onze kinderen te bevorderen. Daarom werken we volgens de aanpak van de Gezonde School en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en hebben daarvoor de themacertificaten ‘Bewegen en Sport’ en ‘Voeding’ behaald.

We werken bijvoorbeeld met een vakleerkracht gym en stimuleren het eten van groenten en fruit tijdens de diverse pauzes. De kinderen kunnen uit hun eigen bidon onbeperkt waterdrinken. Vanzelfsprekend worden de ouders bij de evaluatie en voortgang van deze schoolontwikkeling betrokken.

Leerlingenraad
Op Lambertus werken we met een leerlingenraad. Hierin zitten kinderen uit de groepen 4 t/m 8. De kinderen, gekozen door klasgenoten, zetten zich in voor allerlei zaken die in de klas en de school gebeuren. De leerlingenraad denkt mee, praat mee en mag binnen bepaalde kaders over schoolse zaken meebeslissen. Leerlingen, leerkrachten en de schoolleiding kunnen gespreksonderwerpen voor de leerlingenraad inbrengen. De leerlingenraad heeft onder andere geholpen met de inrichting van de bibliotheek en de speelplaatsen.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?